mgr inż. Adam Korzeniewski

Email:

Numer telefonu: +48 58 347 23 98

Adres strony domowej: http://multimed.org/staff/pracownicy.html#korzeniewski

Zajmowane stanowiska

Wiadomość dla studentów

Wybór kalendarzy do wyświetlenia w prawym górnym rogu (strzałka w dół). By zobaczyć kompletny opis kliknij na zajęcia w kalendarzu.
Interpretacja zapisu: 

CwPS - AK - ET3 - NE208 - X


CwPS - skrótowa nazwa zajęć (tutaj Ćwiczenia Przetwarzanie Sygnałów) 
AK - prowadzący (tutaj Adam Korzeniewski)
ET3 - grupa dziekańska (tutaj Elektronik i Telekomunikacja gr 3)
NE208 - sala zajęciowa  (tutaj Nowe ETI 208)
X - dodatkowa informacja, numer zajęć itp.

Notka biograficzna

Short biography

Adam Korzeniewski was born in Elblag in 1986. He received his M.Sc. degree in Telecommunication from the Technical University of Gdansk in 2009. His M.Sc. thesis was devoted to developing a new video noise reduction algorithm. After the graduation, he worked as a sound and vision engineer in Baltic Opera in Gdańsk. He has experience as a contractor and coordinator of research projects. Since 2010, he has worked in national and international projects (eg. MAYDAY, INDECT, MODALITY, COPCAMS, IDENT). He is co-author of several publications. He is interested in sound processing (synthesizers) and image processing related to digital photography.

Notka biograficzna

Adam Korzeniewski urodził się w Elblągu w 1986 r. W 2009 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera. Tematem pracy dyplomowej było opracowanie algorytmu redukcji szumu w obrazie z kamery wideo. Po ukończeniu studiów pracował jako realizator dźwięku i multimediów w Państwowej Operze Bałtyckiej w Gdańsku. Posiada także doświadczenie w realizacji projektów badawczych oraz zarządzaniu nimi. Od roku 2010 pracował jako koordynator i wykonawca w projektach krajowych i międzynarodowych (m.in. MAYDAY, INDECT, MODALITY, COPCAMS, IDENT). Jest współautorem kilkunastu publikacji. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół przetwarzania dźwięku (syntezatory) i obrazu, ze szczególnym uwzględnieniem fotografii cyfrowej.