mgr inż. Anna Kanarska

Email:

Numer telefonu: (58) 347 17 44, 58 347 17 44

Zajmowane stanowiska

Zastępca kanclerza ds.pracowniczych
Miejsce Pracy: Biuro Kanclerza
Gmach Główny pokój 215
Numer telefonu: tel.: (58) 347 17 44

Pełnione funkcje

Z-ca kanclerza ds. pracowniczych
Miejsce Pracy: Kanclerz
215 GG
Numer telefonu: tel.: 58 347 17 44