mgr Magdalena Głombiowska

Email:

Numer telefonu: (58) 347 17 44, 728-426-228

Zajmowane stanowiska

Specjalista
Miejsce Pracy: Biuro Kanclerza
Gmach Główny pokój 215
Numer telefonu: tel.: (58) 347 17 44, 728-426-228