Nowa specjalność na kierunku Nanotechnologia Nowa specjalność na kierunku Nanotechnologia

Nowa specjalność na kierunku Nanotechnologia

W semestrze letnim uruchomiona zostanie nowa specjalność na kierunku...

Zapraszamy do udziału w KSUPS'17 Zapraszamy do udziału w KSUPS'17

Zapraszamy do udziału w KSUPS'17

Krajowe Sympozjum Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego (KSUPS) w...

Konferencja BioMillenium 2017 Konferencja BioMillenium 2017

Konferencja BioMillenium 2017

Trendy i rozwiązania w biotechnologii i mikrobiologii będą głównymi...

Mamy dwa Diamentowe Granty! Mamy dwa Diamentowe Granty!

Mamy dwa Diamentowe Granty!

MNiSW przyznało 16 milionów zł na finansowanie projektów wybitnie...

Cyfrowe odpowiedniki zaufania i reputacji Cyfrowe odpowiedniki zaufania i reputacji

Cyfrowe odpowiedniki zaufania i reputacji

Na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki rozpoczyna się...

Konferencja: Środowiskowe aspekty udostępniania gazu ze skał łupkowych Konferencja: Środowiskowe aspekty udostępniania gazu ze skał łupkowych


Organizowana 22 czerwca konferencja podsumuje obszar badawczy 3B projektu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy: „Środowiskowe aspekty gospodarowania wodą, ściekami i...

WM może nadawać stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie energetyka WM może nadawać stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie energetyka


Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej na mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego...

Co nam da frustracja związków chemicznych? Co nam da frustracja związków chemicznych?

Co nam da frustracja związków chemicznych?

O sfrustrowanych parach Lewisa świat usłyszał w 2006 roku. Wówczas po raz pierwszy w...