Rektor Politechniki Gdańskiej ogłasza konkurs o stypendium dla studentów zagranicznych

  • Stypendium w wysokości 2000 zł miesięcznie mogą otrzymać cudzoziemcy podejmujący stacjonarne studia doktoranckie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich. Termin składania wniosków upływa 9 czerwca.

     

    Troje zwycięzców będzie pobierać stypendia przez cztery lata od rozstrzygnięcia konkursu. Aby wziąć w nim udział, wystarczy wypełnić wniosek dostępny pod tym adresem oraz dołączyć do niego komplet niezbędnych dokumentów: listy rekomendacyjne wraz z danymi kontaktowymi osób rekomendujących, wykaz osiągnięć opiekuna naukowego oraz jego zgodę. Aplikację należy następnie złożyć w wersji elektronicznej na adres scholarship-PhD@pg.gda.pl lub w wersji papierowej na adres: Dział Spraw Naukowych, Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska.

    Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się tutaj. Ogłoszenie o konkursie jest dostępne na stronie http://pg.edu.pl/dsn/stypendia-rektora-z-wlasnego-funduszu-stypendialnego.