Lista A-Z 

Lista A-Z EBSCO zawiera wszystkie odnośniki do pełnotekstowych czasopism i książek elektronicznych dostępnych w sieci PG, a także do wielu czasopism z baz typu Open Access.
Lista jest stale aktualizowana. Lista działa  w sieci PG i poprzez Proxy. 

Do listy proszę wchodzić przez Multiwyszukiwarkę na stronie głównej.