Katalogi biblioteczne umożliwiają zapoznanie się ze zbiorami gromadzonymi w bibliotekach oraz ich zamawianie poprzez sieć komputerową. Biblioteka Politechniki Gdańskiej udostępnia swoje zbiory poprzez komputerowy system biblioteczny VIRTUA. Przeglądanie katalogu komputerowego możliwe jest ze wszystkich komputerów podłączonych do Internetu. Zamawianie jest możliwe tylko przez osoby posiadające kartę biblioteczną i aktywne konto w Bibliotece. Zbiory wydane przed 1992 rokiem i późniejsze, nie wprowadzone jeszcze do systemu bibliotecznego VIRTUA, można wyszukiwać poprzez Katalog Kartkowy Online.

Biblioteka udostępnia także:

Rejestr polskich i zagranicznych wydawnictw nabywanych ze środków pozabibliotecznych

Baza zawiera informacje o wydawnictwach polskich i zagranicznych zakupionych przez Wydziały oraz inne jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej.

Baza stanowi wyłącznie narzędzie wyszukiwawcze.

UWAGA:

Zamieszczone w "Rejestrze..." wydawnictwa pozostają w wyłącznej dyspozycji jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej, finansujących zakup. Stosowna informacja zawarta jest w każdym rekordzie katalogowym
"Rejestru..."

Rejestr polskich i zagranicznych wydawnictw nabywanych ze środków pozabibliotecznych