DYREKTOR BIBLIOTEKI
dr Anna Wałek

Gmach Główny (budynek 1, Gdańsk, ul. G. Narutowicza 11/12), pokój 100/2,
tel.: +48 58 347-25-75  fax.: +48 58 347-27-58
e-mail: anna.walek@pg.gda.pl

SEKCJA GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW TRADYCYJNYCH
mgr Wysmyk Natalia
Gmach Główny, pok. 52,
tel: 58 347-26-52  fax: 0 58 348 65 96
e-mail:natalia.wysmyk@pg.gda.pl

SEKCJA INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ
mgr Kray Bożena
Gmach Główny, pok. 100/7c,
tel: 58 347-24-01, 58 347-11-99, tel/fax. (+48 58) 347 25-74
e-mail: inflibr@pg.gda.pl

WYPOŻYCZALNIA MIEJSCOWA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. (+48 58) 347-15-00

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. (+48 58) 347-24-01
e-mail: intloan@pg.gda.pl

SEKCJA HISTORYCZNA
mgr Ząbczyk-Chmielewska Barbara
Gmach Główny, pok. 464,
tel: 58 347-29-95,
e-mail:prac.hist@pg.gda.pl

SEKCJA OBSŁUGI CZYTELNIKA
Tkaczuk Aleksandra
Gmach Główny, pok. 100/3,
tel: 58 347-10-79,

e-mail:bgczytel@pg.gda.pl

SEKCJA UDOSTĘPNIANIA ZASOBÓW CYFROWYCH
mgr Jaroszuk-Antoniewska Alicja
Gmach B, pok. 204,
tel: 58 347-11-05,
e-mail: 
jarant@pg.gda.pl

SEKCJA BUDOWY ZBIORÓW CYFROWYCH I MULTIMEDIALNYCH
Szczodruch Robert
Gmach Główny, pok. 52,
tel: 58 347-10-99,
e-mail:szczobry@pg.gda.pl

BIURO BIBLIOTEKI 

mgr Elżbieta Bober
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. (+48 58) 347-25-75; tel. / fax: (+48 58) 347-27-58
e-mail: library@pg.gda.pl