Projekt "Wakacyjny Staż 2017" wchodzi w II etap

  • Rozpoczął się II etap projektu „Wakacyjny Staż 2017” - przyjmowanie zgłoszeń uczestników. Na studentów i absolwentów czeka imponująca pula płatnych staży - 365 miejsc stażowych ufundowanych przez 90 firm i instytucji publicznych. Wystarczy zarejestrować się na stronie www.wakacyjnystaz.pl. w terminie do dnia 10 maja br.

    Do 15. edycji Wakacyjnego Stażu przystąpiły zarówno firmy obecne w projekcie w latach poprzednich, jak i te, które po raz pierwszy zdecydowały się dołączyć do programu, w sumie 90 fundatorów. Przekrój oferowanych stanowisk jest bardzo szeroki. Studenci i absolwenci uczelni wyższych mogą ubiegać się o staż w firmach związanych z branżą bankową, deweloperską, IT, konsultingową, logistyczną, morską, medyczną, medialną, telekomunikacyjną czy też turystyczną, i stoczniową, a także w wielu innych.  Uczestnikami Projektu mogą być studenci lub absolwenci dziennych, zaocznych, wieczorowych studiów licencjackich, magisterskich, magistersko – inżynierskich w Polsce lub za granicą.

    Czas trwania stażu wynosi minimum miesiąc - w okresie od lipca do końca września. Termin ustala się indywidualnie z fundatorem stażu, podobnie jak i wynagrodzenie, którego minimalna stawka to 1300 zł brutto za miesiąc pracy.

    „Wakacyjny Staż 2017" to szansa dla studentów i absolwentów na zdobycie praktycznych umiejętności i cennego doświadczenia, a w wielu przypadkach to także możliwość znalezienia stałego zatrudnienia. Akcja cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. W ubiegłorocznej edycji projektu uczestniczyła zbliżona liczba fundatorów, a aplikacje złożyło 1278 chętnych. Statystyki pokazują, że  94% laureatów ocenia „Wakacyjny Staż” pozytywnie i niejednokrotnie po odbytym stażu kontynuuje współpracę z fundatorami.

    Chętnych zapraszamy do zapoznania się z ofertą staży dostępną na stronie www.wakacyjnystaz.pl. Informacje o akcji można znaleźć także na facebook’u. Do udziału w projekcie zachęcać będą również plakaty i ulotki, rozdystrybuowane na trójmiejskich uczelniach.