Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Dla Pracodawców:

Wydział Chemiczny Wydział Chemiczny

Wydział Chemiczny

 
  • 260 absolwentów rocznie
  • 6 kierunków studiów
  • 10 rodzajów studiów podyplomowych
  • 137 nauczycieli akademickich
     

http://www.chem.pg.gda.pl

 

Największy i nowoczesny

Wydział Chemiczny to największy pod względem liczby studentów wydział o tym profilu w kraju. Obecnie kształci się na nim ponad 2 tys. studentów i ponad 150 doktorantów. Uczą się oni eksperymentując w 145 laboratoriach. Do najciekawszych należą: Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego wyposażone w aparaty 500 MHz i 200 MHz, Laboratorium Badań Strukturalnych wykorzystujące dyfraktometry rentgenowskie, laboratorium badań korozyjnych dysponujące m.in. mikroskopami: elektronowym (SEM) i sił atomowych (AFM) oraz Centrum Analityki Środowiskowej, w którym znajdują się najnowocześniejsze chromatografy gazowe i cieczowe oraz wysokiej klasy spektrofotometry i spektrofluorymetry. Młodzi chemicy korzystają też z nowoczesnych laboratoriów: reologicznego i biotechnologicznego. Atutem wydziału jest współużytkowana z Wydziałem FTiMS nowa, dobrze wyposażona  (np. w stanowiska z monitorami dotykowymi) czytelnia Regionalnej Biblioteki Nanotechnologii oferująca pokaźne zbiory publikacji chemicznych i biochemicznych. Placówka ta umożliwia zarówno krótkotrwałe wypożyczenie książek (np. podręczników) jak i zapewnia dostęp on-line do naukowych baz danych i umożliwia śledzenie bieżących publikacji kluczowych czasopism naukowych.

Badania na szeroką skalę

Działalność naukowa prowadzona jest w ramach krajowych i międzynarodowych programów badawczych. Jednocześnie realizowanych jest przeszło 60 projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w postaci różnego rodzaju grantów oraz przeszło 100 przedsięwzięć w ramach działalności statutowej i badań własnych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przeszło 60 projektów w ramach współpracy z przemysłem. Realizowane są również liczne prace badawcze z funduszy unijnych.
Zespoły naukowe wydziału współpracują z 35 zagranicznymi ośrodkami z 18 krajów świata.
Prace chemików dotyczą bardzo wielu dziedzin. Prowadzą badania m.in. nad żywnością użyteczną w profilaktyce chorób cywilizacyjnych, czy też chroniącą pacjentów przed toksycznymi skutkami radio- i chemoterapii.
Na Wydziale Chemicznym opracowywane są także nowe rozwiązania metodyczne z zakresu oznaczania śladowych ilości trwałych zanieczyszczeń organicznych w próbkach środowiskowych, które stosowane są w praktyce analitycznej.

Na osteoporozę i nowotwór

Zespoły naukowe Wydziału Chemicznego PG mogą poszczycić się wieloma niezwykle ważnymi osiągnięciami. Badacze we współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma S.A. opracowali nową metodę otrzymywania alendronianu sodu, najskuteczniejszej substancji stosowanej w leczeniu osteoporozy. O unikalności syntezy zdecydowała możliwość wykorzystania do niej tanich, rodzimych surowców. Substancja ta stała się podstawą do produkcji leku OSTEMAX 70 Comfort. Trzykrotnie tańszy od dotychczas stosowanych lek wprowadzono na rynek polski w roku 2004. Nowa metoda otrzymywania alendronianu sodu została wyróżniona Nagrodą Gospodarczą Prezydenta RP za wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii.
Pracownicy naukowi wydziału opracowali również chemiczną formułę związku antyrakowego - imizydoakrydonu C-1311. Związek ten jest podstawą Symedexu - potencjalnego leku przeciwnowotworowego, który obecnie podlega badaniom klinicznym prowadzonym przez amerykańsko-kanadyjską firmę Xanthus Life Sciences.