Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Dla Pracodawców:

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

 

  • ok. 400 absolwentów rocznie
  • 4 kierunki studiów
  • 4 rodzaje studiów podyplomowych
  • 185 nauczycieli akademickich
     

http://www.eti.pg.gda.pl

Wyjątkowy  wydział

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (ETI)  to największy wydział na PG, liczący aż 16 katedr. Obecnie studiuje tu blisko 3,5 tys. osób. Studenci kształcą się na kierunkach gwarantujących atrakcyjne zatrudnienie w kraju i za granicą. W trakcie nauki zgłębiają wiedzę z dziedzin związanych z najnowocześniejszymi technologiami: informatycznymi, elektronicznymi, telekomunikacyjnymi, a także z zakresu inżynierii biomedycznej oraz automatyki i robotyki. Od 1990 roku Wydział nieprzerwanie znajduje się w czołowej piątce polskich uczelni w kategorii badań naukowych.
Na młodzież akademicką czeka wykwalifikowana kadra dydaktyczna, której wysiłki naukowe doceniane są zarówno w Polsce, jak i na świecie. W kadrze tej są prof. Andrzej Czyżewski,  prof. Michał Mrozowski i prof. Maciej Niedźwiecki, zdobywcy  wielu nagród krajowych i zagranicznych, laureaci konkursu „Mistrz" organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Tę ostatnią, cenioną w Polsce nagrodę otrzymali za wybitne osiągnięcia zarówno w badaniach naukowych jak i w pracy dydaktycznej z doktorantami. Prof. Henryk Krawczyk, wielokrotny Dziekan wydziału, a obecny Rektor Politechnik Gdańskiej jest członkiem korespondencyjnym Polskiej Akademii Nauk. Prof. Zdzisław Kowalczuk, w 1999 roku został laureatem Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk technicznych za badania w zakresie automatyki, dotyczące projektowania adaptacyjnych układów sterowania procesami czasu ciągłego. Jest to jedna z najważniejszych nagród naukowych w Polsce potocznie nazywana Polskim Noblem. Pracownicy wydziału dwukrotnie otrzymali prestiżową Nagrodę im. Jana Heweliusza. Od roku 2007 prof. Michał Mrozowski szczyci się tytułem Fellow IEEE. Jest to wyróżnienie międzynarodowej organizacji inżynierów elektryków i elektroników. Otrzymują je osoby o wybitnym dorobku w dziedzinie elektroniki, telekomunikacji, technologii informacyjnych, automatyki i robotyki oraz inżynierii elektrycznej. W Polsce tytułem tym poszczycić się może tylko 10 osób.
 

Infrastruktura

Wydział realizuje swoje cele prowadząc zajęcia dydaktyczne i badania naukowe w dwóch budynkach. W pierwszym, Starym Gmachu, którego wnętrze niedawno wyremontowano, znajdują się audytoria, sale wykładowe i laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt. To w nim znajdują się między innymi unikalne laboratoria takie jak choćby akustyczna komora bezechowa, laboratorium robotów przemysłowych czy naziemna stacja satelitarna. Obecnie rozpoczęto budowę unikalnego w skali światowej laboratorium trójwymiarowej zanurzonej wizualizacji przestrzennej, która zakończy się 2013 roku.
W roku 2008 oddano do użytku czterokondygnacyjny, mierzący 12 tys. m2 Nowy Gmach wydziału. To inteligentny budynek, elektronicznie zarządzany z automatycznym systemem wydawania kluczy. Oświetlenie, ogrzewanie i wentylacja współpracują nie tylko ze sobą, ale i ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Wszędzie funkcjonuje bezprzewodowy Internet. Budynek spełnia głównie funkcje dydaktyczne. Mieszczą się w nim laboratoria, sale wykładowe, a także jedno audytorium na ponad 500 osób, które dzięki przesuwanej, dźwiękoszczelnej ścianie dzielić można na dwa mniejsze oraz drugie audytorium na 160 osób. Trzecie piętro zajmuje centrum Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, w którym zainstalowano Galerę, najszybszy superkomputer w Polsce. Na parterze funkcjonuje ultranowoczesna biblioteka.
 

Innowacje

Długoletnia działalność Katedry Systemów Multimedialnych w zakresie wdrażania skomputeryzowanych narzędzi dla niepełnosprawnych jest rozpoznawalna nie tylko w kraju, ale także za granicą. Jej kierownik, prof. Andrzej Czyżewski, za swe osiągnięcia wdrożeniowe został wielokrotnie nagrodzony na krajowych i międzynarodowych targach wynalazczości, za co w roku 2009 uhonorowany został zaszczytnym złotym medalem Akademii Polskiego Sukcesu. Opracowany ostatnio w katedrze „System sterowania kamerami ruchomymi w inteligentnym systemie śledzenia obiektów ruchomych" oraz system i aplikacje związane ze śledzeniem położenia wzroku na monitorze komputerowym "Cyber-oko", zostały nagrodzone przez jury podczas 59-tych Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2010.  Usto-mysz i Inteligentny długopis to wynalazki, które są w sprzedaży od 2009 roku. Dzięki Usto-myszy, pozwalającej na sterowanie komputerem gestami wykonywanymi za pomocą warg i języka, osoby z niedowładem rąk mogą obsługiwać komputer. Z kolei długopis zwiększa skuteczność terapii osób cierpiących na dysleksję i dysgrafię. Od wielu lat wdrożone są także: Cyfrowy korektor mowy, Syntezer mowy dla osób po laryngektomii i Cyfrowa krtań elektroniczna.  To nieliczne spośród wynalazków opracowanych na wydziale przez zaledwie jedną katedrę, a już przygotowywane są kolejne.
 

Pomorski Klaster ICT

Pomorski Klaster ICT jest inicjatywą, którą rozpoczęli naukowcy z ETI. Pierwsze kroki zostały poczynione w trakcie realizacji projektów prowadzonych w latach 2005-2008 na Politechnice Gdańskiej przez kierowane przez prof. Michała Mrozowskiego Centrum Doskonałości Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej WiComm, dzięki którym przedsiębiorstwa branży pokonały barierę nieufności i przekonały się o korzyściach płynących ze współpracy i transferu wiedzy.  Po pozyskaniu wsparcia finansowego z funduszy Unii Europejskiej, w serii spotkań z przedstawicielami przemysłu udało się wypracować strategię rozwoju przyszłego klastra. Strategia ta, po konsultacjach z międzynarodowymi ekspertami z zakresu polityki klastrowej, zyskała poparcie gdańskiego Urzędu Marszałkowskiego czego dowodem była uzyskanie w 2009 roku statusu Klastra Kluczowego w  Województwie Pomorskim, dającego między innymi preferencje w ubieganiu się o fundusze europejskie w kolejnych konkursach.
Obecnie klaster gromadzi ponad 80 instytucji zajmujących się szeroko rozumianymi technologiami ICT. Większość z nich pochodzi z przemysłu i są to zarówno małe, średnie jak i duże przedsiębiorstwa. ETI odgrywa rolę animatora i administratora klastra zarządzanego przez Radę Klastra, która składa się z 10 przedstawicieli wybieranych przez Zgromadzenie Klastra.  
Obecnie Pomorski Klaster ICT staje się stopniowo rozpoznawalnym w skali światowej.  Stara się integrować partnerów biznesowych i naukowych we wspólnych działaniach przy wsparciu władz regionalnych i otoczenia biznesu oraz we współpracy z innymi globalnymi partnerami ICT. Swą działalnością stwarza szczególnie korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw branży ICT w regionie poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych celów uczestników klastra. Celami strategicznymi są także zapewnienie dostępności wykwalifikowanych zasobów ludzkich, a także promocja klastra jako atrakcyjnego i  innowacyjnego ośrodka ICT.
W ostatnim benchmarkingu klastrów w Polsce przeprowadzonym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez znaną firmę Deloitte Buisness Consulting, Pomorski Klaster ICT został uznany za najlepszy w Polsce klaster z branży ICT i wskazany jako wzorowy przykład dla innych polskich inicjatyw klastrowych.