Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Dla Pracodawców:

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

 

  • 300 absolwentów rocznie
  • 4 kierunki studiów
  • 186 nauczycieli akademickich

     

http://www.wilis.pg.gda.pl

Stabilne konstrukcje

Wydział kształci studentów w dziedzinie budownictwa, transportu, geodezji i kartografii oraz inżynierii środowiska. Sukcesem wydziału jest wypracowanie modelu kształcenia inżynierów, którzy są w stanie sprostać wymaganiom stawianym współczesnym specjalistom. Wysoki poziom edukacji zależny jest jednak od wykwalifikowanej kadry, która może poszczycić się wieloma osiągnięciami nie tylko naukowymi, ale również zawodowymi.
Pracownicy wydziału brali udział w projektowaniu wiszącego dachu Opery Leśnej w Sopocie w 1962 roku. Wówczas było to największe przekrycie tekstylne w Polsce. Obecnie, kiedy rozpoczyna się modernizacja dachu opery, pracownicy Katedry Mechaniki i Budowli Mostów ponownie współtworzą zespół projektantów. Nowe przekrycie składać się będzie z dwóch skrzydeł wykonanych z tkaniny technicznej, opartych na stalowej konstrukcji łukowej. Na WILiś trwają badania tkanin technicznych, z których ono zostanie wykonane. Naukowcy dokonują też obliczeń, które m.in. wskażą jak zachowa się dach pod wpływem silnego wiatru.
Nasi uczeni wymyślili także sposób zwiększania nośności oraz zmniejszania osiadania wielkośrednicowych pali wierconych. Jest to możliwe dzięki iniekcji cementowej z wykorzystaniem specjalnej komory, wykonanej z przepuszczalnej geotkaniny. Technologia stosowana jest w mocno obciążonych i odpowiedzialnych konstrukcjach, w każdych warunkach gruntowych, np. w podporach estakady Kwiatkowskiego w Gdyni czy mostu podwieszonego im. Jana Pawła II w Gdańsku.
 

Bezpieczne drogi

Naukowcy z Katedry Inżynierii Drogowej tworzą Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu o akronimie ZEUS - projekt zamawiany Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. ZEUS to pierwszy w tej części Europy projekt integracji systemów bezpieczeństwa głównych gałęzi transportu: drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego. We współpracy z innymi ośrodkami naukowymi powstanie koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem wszystkich rodzajów transportu na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym.
Ponadto pracownicy katedry współtworzą Europejski Atlas Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To trzyletni projekt współfinansowany przez Komisję Europejską, w ramach którego opracowywane są mapy ryzyka na drogach krajowych i wojewódzkich w Polsce. Mapy te za pomocą pięciu kolorów obrazują poziom ryzyka zostania ofiarą śmiertelną lub ciężko ranną w wypadku drogowym. Posłużą one, przede wszystkim minimalizacji niebezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 

Czyste wody

Pracownicy wydziału angażują się w projekty badawcze, których celem jest ochrona wód powierzchniowych przed dopływem zanieczyszczeń na obszarach niezurbanizowanych. Są w partnerem w projekcie: "Innowacyjne rozwiązania gospodarki ściekowo-osadowej dla terenów niezurbanizowanych NORWET". Jego głównym celem jest ograniczenie eutrofizacji, czyli nadmiernej żyzności wód powierzchniowych w zalewni rzek Grabi i Borucinki. Projekt zakłada zastosowanie naturalnych metod oczyszczania ścieków, np. z wykorzystaniem roślin bagiennych, zwanych hydrofitami. Rośliny te w specjalnie zaprojektowanych obiektach intensyfikują przebieg naturalnych procesów odpowiedzialnych za usuwanie zanieczyszczeń.
Naukowcy z Katedry Technologii Wód i ścieków realizują też projekt: "Nowe metody redukcji emisji zanieczyszczeń i wykorzystywania produktów ubocznych oczyszczalni ścieków BioDiCoWet". Jego zadaniem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, rozwój innowacyjnych lub modyfikacja istniejących metod oczyszczania ścieków oraz utylizacja produktów ubocznych, np. osadów ściekowych.