Na skróty Na skróty

Dla Studentów:

Dla Pracodawców:

Wydział Mechaniczny Wydział Mechaniczny

Wydział Mechaniczny

 

  • 250 absolwentów rocznie
  • 6 kierunków studiów
  • 3 rodzaje studiów podyplomowych
  • 123 nauczycieli akademickich
     

http://www.mech.pg.gda.pl/

Jedyni w Polsce

Absolwenci Wydziału Mechanicznego to inżynierowie o wysokich kwalifikacjach, chętnie zatrudniani przez firmy z różnych branż. Według badań przeprowadzonych przez OBOP na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rynku pracy najbardziej brakuje inżynierów mechaników. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku wydział rozszerza ofertę kształcenia. Na przestrzeni dwóch lat wprowadził trzy nowe kierunki studiów: mechatronikę, zarządzanie i inżynierię produkcji oraz unikatową w skali kraju inżynierię mechaniczno-medyczną, którą prowadzi wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Żadna inna uczelnia nie ma w swej ofercie tego kierunku.
W roku akademickim 2009/2010 rozpoczął się nabór na międzykierunkowe studia z zakresu technologii bezpieczeństwa wewnętrznego. Wiele kierunków studiów oferowanych przez WM znajduje się na liście deficytowych dla gospodarki. Obecnie program kształcenia zamawianego obejmuje mechatronikę i międzywydziałową inżynierię materiałową.
 

Nagrody za badania i wdrożenia

Wysokim poziomem prac naukowych mogą pochwalić się zarówno pracownicy, jak i studenci. Tylko w roku 2008 prace i wynalazki pracowników wydziału siedmiokrotnie nagrodzono na targach i wystawach w kraju i za granicą np.: na światowej Wystawie Wynalazków, Badań Naukowych i Nowych Technologii, Eureka 2008, w Brukseli brązowym medalem nagrodzono innowacyjne piły tarczowe z domkniętymi rowkami. Rozwiązanie to zwiększa dokładność przecinania i zmniejsza straty materiału podczas obróbki drewna, a tym samym chroni środowisko naturalne.
W roku 2009 prof. Jan Stąsiek, kierownik Katedry Techniki Cieplnej otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitny dorobek naukowy. To nie lada osiągnięcie, gdyż w tej kategorii, w skali całego kraju, przyznaje się zaledwie cztery nagrody rocznie.
Studenci już trzykrotnie otrzymali I nagrodę im prof. Romualda Szczęsnego. Wyróżnienie przyznaje rektor i prezydent Gdyni za wykonaną na Politechnice Gdańskiej najlepszą pracę dyplomową z zakresu nowoczesnych technologii.
 

Niekonwencjonalne koła samochodowe

Naukowcy z Katedry Pojazdów i Maszyn Roboczych znajdują się w europejskiej czołówce w badaniach nad oponami samochodowymi. Prace dotyczą zarówno opon, których bieżniki wykonane są z porowatego materiału opartego na granulacie gumowym, jak również całkowicie niepneumatycznych kół kompozytowych. Koła te zmniejszają hałas oraz opór toczenia, czego następstwem jest mniejsze zużycie paliwa. W konsekwencji minimalizuje się niekorzystne oddziaływanie samochodów na środowisko.
Katedra dysponuje czterema przyczepami doświadczalnymi oraz trzema stanowiskami bębnowymi umożliwiającymi prowadzenie badań opon na replikach nawierzchni drogowych oraz na nawierzchniach poroelastycznych. Zespół opatentował i sprzedał do Chin i Hiszpanii kilka przyczep badawczych przeznaczonych do tego typu pomiarów.
Większość prac prowadzona jest na zlecenie Komisji Europejskiej oraz kontrahentów ze Szwecji, Finlandii, Niemiec, Danii, Norwegii i Holandii.