BIURO REKTORA

 

Politechnika Gdańska, Gmach Główny
ul. G. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. (58) 347 17 10
e-mail: biuro.rektora@pg.gda.pl 

 

Dyrektor
mgr Katarzyna Dzięcielewska
Gmach Główny, pok. 217                                katarzyna.dziecielewska@pg.gda.pl
(58) 347 17 10                                                biuro.rektora@pg.gda.pl

 

mgr Justyna Stefaniak
starszy specjalista                                           korg@pg.gda.pl
Gmach Główny, pok. 217                                j.stefaniak@pg.gda.pl                             
(58) 347 14 46                                                biuro.rektora@pg.gda.pl
wewnętrzne akty prawne, obsługa Senatu PG, obsługa Uczelnianej Komisji Wyborczej                           

mgr inż. Katarzyna Szafek
specjalista                                                       
Gmach Główny, pok. 217                                katarzyna.szafek@pg.gda.pl
(58) 347 27 50                                                biuro.rektora@pg.gda.pl
faktury i rozliczenia, sprawy osobowe pracowników biura, zamówienia publiczne 

mgr Tomasz Lasek
specjalista
Gmach Główny, pok. 217                                tomasz.lasek@pg.gda.pl
(58) 347 17 10                                                biuro.rektora@pg.gda.pl
pełnomocnictwa i upoważnienia rektora, umowy o dzieło/zlecenie, Złota Odznaka Absolwenta PG

 

Sekretariat Rektora

mgr Anna Michalik-Basińska
specjalista - asystentka rektora
Gmach Główny,  pok. 269 
(58) 347 12 69                                                rektor@pg.gda.pl
fax. (58) 347 27 47                                         annmicha@pg.gda.pl

Sekretariat prorektora ds. nauki

mgr inż. Agata Markowska
specjalista
Gmach Główny, pok. 268                                
proren@pg.gda.pl       
(58) 347 14 74                                                ahac@pg.gda.pl

Sekretariat prorektora ds. organizacji

mgr Katarzyna Zygmunt
specjalista
Gmach Główny,  pok. 268                               
proreg@pg.gda.pl                
(58) 347 12 67                                                
katarzyna.zygmunt@pg.gda.pl

Sekretariat prorektora ds. kształcenia i dydaktyki

Regina Kozłowska
specjalista
Gmach Główny, pok. 266                                
prores@pg.gda.pl
(58) 347 12 66                                                reginako@pg.gda.pl

Sekretariat prorektora ds. internacjonalizacji i innowacji

mgr Anna Sawka
specjalista
Gmach Główny,  pok. 266                               
prorew@pg.gda.pl
(58) 347 22 80                                                annsawka@pg.gda.pl

 

dr Marlena Sawicka
pełnomocnik Rektora PG ds. projektów
pełnomocnik Rektora PG ds. reprezentowania PG w Stowarzyszeniu "Pomorskie w Unii Europejskiej
Budynek Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości (Al. Zwycięstwa 27), pok. 11 
(58) 348 64 26                                                marlena.sawicka@pg.gda.pl

Agnieszka Karaś
starszy referent administracyjno-ekonomiczny
Budynek Centrum Wiedzy i Przedsiębiorczości (Al. Zwycięstwa 27), pok. 20
(58) 348 63 78                                                
agnkaras@pg.gda.pl