mgr inż. Marek Tłok

Email:

Numer telefonu: (58) 347 12 15

Zajmowane stanowiska

Kanclerz
Miejsce Pracy: Biuro Kanclerza
Gmach Główny pokój 215
Numer telefonu: tel.: (58) 347 12 15

Pełnione funkcje

Kanclerz
Miejsce Pracy: Kanclerz