Konkursy Narodowego Centrum Nauki OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3, BEETHOVEN 2

 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3 i BEETHOVEN 2:

  • OPUS 12 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 12 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
  • POLONEZ 3 – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy
  • BEETHOVEN 2 - na polsko-niemieckie projekty badawcze.

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 grudnia 2016 r.

Więcej informacji na stronie Narodowego Centrum Nauki.

W sprawie konkursów NCN prosimy o kontakt z Działem Projektów.

Konkursy na dofinansowanie projektów

Biutetynie Informacyjnym PG nr 4 z 22 września b.r. można zapoznać się z aktualnymi konkursami na dofinanowanie projektów. Zapraszamy też do odwiedzenia strony domowej Działu Projektów.