Tekst jednolity rozporządzenia ws cudzoziemców na uczelniach wyższych Tekst jednolity rozporządzenia ws cudzoziemców na uczelniach wyższych


Informujemy o ogłoszeniu jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych.

Rzecznik Praw Absolwenta zaprasza do konsultacji Rzecznik Praw Absolwenta zaprasza do konsultacji


Rzecznik Praw Absolwenta zachęca do przesyłania w specjalnym formularzu uwag, analiz oraz konstruktywnej krytyki dotyczącej formalnych barier w dostępie do rynku pracy. Zebrane materiały posłużą analizie problemów, z którymi mają do czynienia absolwenci szkół wyższych, wskazaniu metod ich rozwiązywania oraz oszacowaniu kosztów tych rozwiązań dla budżetu.

Stypendium START dla młodych naukowców na rok 2017 Stypendium START dla młodych naukowców na rok 2017


Informujemy, że Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków do Stypendium „START” dla młodych naukowców na rok 2017.

Nowa strategia dla nauki i szkolnictwa wyższego Nowa strategia dla nauki i szkolnictwa wyższego


Minister nauki i szkolnictwa wyższego ogłosił w piątek 9 września swoją strategię dla nauki i szkolnictwa wyższego.

Nowy Prorektor ds. Nauki i zakres jego kompetencji Nowy Prorektor ds. Nauki i zakres jego kompetencji


Z dniem 1 września b.r. w miejsce ustępującego prof. dr hab. Józefa Eugeniusza Sienkiewicza, prof. zw. PG, funkcję Prorektora ds. Nauki, pod którego podlega Dział Spraw Naukowych, objął prof. dr hab. inż. Janusz Smulko, prof. nadzw. PG, powołany na kadencję 2016-2020.
Wyświetlanie 91 - 95 z 103 rezultatów.
z 21