Stypendia Fundacji Tygodnika POLITYKA Stypendia Fundacji Tygodnika POLITYKA


Rusza 17. konkurs o Nagrody Naukowe POLITYKI dla doktorantów, pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych. Dziesięcioro wybitnych młodych naukowców otrzyma po 5 tys. zł, a pięcioro laureatów po 20 tys. zł. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 18 czerwca.

Wymiana polsko-niemiecka dla doktorantów Wymiana polsko-niemiecka dla doktorantów


Tegoroczna edycja odbywa się w dniach 18 sierpnia - 3 września 2017 r. w Melanue, w Saksonii. Ideą projektu jest nauka języka poprzez codzienną rozmowę w parach polsko-niemieckich. Oprócz zajęć lekcyjnych z native speaker'ami zaplanowany został bogaty program kulturalno-rozrywkowy. Termin zgłoszeń upływa 16.05.2017.

Stypendia na pobyty w Niemczech dla doktorantów i asystentów Stypendia na pobyty w Niemczech dla doktorantów i asystentów


Termin nadsyłania zgłoszeń o stypendium Stowarzyszenia GFPS-Polska i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na pobyt w Niemczech w semestrze zimowym 2017/2018 upływa 16.04.2017.

Angielski dla inżynierów Angielski dla inżynierów


Studenci, doktoranci i pracownicy mogą zapisywać się na kurs języka angielskiego technicznego. Zajęcia, których celem jest podwyższenie kompetencji inżynierskich, organizuje Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Profesjonalny test predyspozycji zawodowych dla doktorantów oraz młodych doktorów Profesjonalny test predyspozycji zawodowych dla doktorantów oraz młodych doktorów


Przypominamy o trwającej akcji bezpłatnych testów i konsultacji dla doktorantów i młodych doktorów. Wiele osób skorzystało już z tej formy sprawdzenia swoich kompetencji i doradztwa. Jest to z pewnością wartościowe źródło wiedzy o sobie samym, swoich silnych i słabych stronach, obszarach do rozwoju, tym bardziej cenne, że może być wykorzystane przy tworzeniu ścieżki swojej kariery lub kontaktach z pracodawcą.
Wyświetlanie 6 - 10 z 103 rezultatów.
z 21