Dział Spraw Naukowych

Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel.: +48 58 348 60 47, fax: + 48 58 347 26 90

e-mail: dsn@pg.gda.pl

 

Pracownicy

mgr Mariusz Madajczyk – kierownik działu
Gmach B, pokój 604
(58) 347 24 71
mariuszm@pg.gda.pl

 

Małgorzata Ciurkot  - zwolnienie lekarskie do 29.05.2017                                                        (sprawy dot. rejestracji prac NB prosimy kierować na dsn@pg.gda.pl)
Gmach B, pokój 602
(58) 347 19 47
mciur@pg.gda.pl
dokumentacja prac naukowo-badawczych / rejestracja prac NB w systemie Moja.PG

 

dr Agnieszka Klej 
Gmach B, pokój 602
(58) 347 17 71
agnieszka.klej@pg.gda.pl
analiza dorobku naukowo-badawczego;
koordynacja realizacji programu dydaktycznego dla doktorantów w zakresie soft-skills

 

mgr Marta Gurczyńska
Gmach B, pokój 603
(58) 348 60 47
marta.gurczynska@pg.gda.pl
koordynacja i obsługa spraw związanych ze studiami doktoranckimi prowadzonymi na Politechnice Gdańskiej

mgr Małgorzata Makowiecka                                                                                Gmach B, pokój 602
(58) 348 66 49
malgorzata.makowiecka@pg.gda.pl
koordynacja i obsługa spraw związanych z nadzorem nad przygotowywaniem danych, służących uzupełnianiu systemu POL-on i realizacji wymaganej przez MNiSW i GUS sprawozdawczości jednostek; obsługa spraw związanych z finansowaniem Działalności Statutowej wydziałów