Stypendia rektora z Własnego Funduszu Stypendialnego

W przypadku utworzenia przez rektora w danym roku Własnego Funduszu Stypendialnego stypendia przyznawane są za osiągnięcia twórcze i wybitne wyniki w nauce, na pokrycie kosztów utrzymania na stażu/praktyce, za osiagnięcia sportowe.

 

W roku akademickim 2015/2016 Własny Fundusz Stypendialny nie został przez rektora utworzony.