Politechnika Gdańska
Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Budynek Chemii C, Hala Technologiczna nr 3, pokój nr 7
tel. (58) 347-14-75
e-mail: bhp@pg.gda.pl


Lokalizacja Działu na terenie kampusu Uczelni: