Dział Eksploatacji (OTE) prowadzi eksploatację i konserwację instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, wodnych, hydraulicznych, gazowych, wentylacyjnych, odgromowych oraz wykonuje prace szklarskie, ślusarskie jak również nadzoruje ogólnodostępne urządzenia techniczne zainstalowane w jednostkach organizacyjnych PG.

Ponadto zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2010 § 5 pkt.2 Dział realizuje zamówienia wspólne – gazy techniczne, wykonywanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej, pomiary instalacji elektrycznych, pomiary instalacji odgromowych, narzędzia ręczne i elektryczne, wyroby metalowe (elementy złączne, gwoździe, śruby, kształtki, wkręty itp.), konserwacja dźwigów i suwnic, przeglądy instalacji gazowych, zakupy i przeglądy sprzętu ppoż, przeglądy przewodów kominowych, zakupy telefonów, telefaksów, materiałów instalacyjnych teletechnicznych i teleinformatycznych, usługi telekomunikacyjne.

Dział Eksploatacji Politechniki Gdańskiej zajmuje się także nadzorem i obsługą sieci i urządzeń teletechnicznych, obsługą informacyjną, wydawaniem warunków technicznych i uzgadnianiem dokumentacji, obsługą rozliczeń finansowych w zakresie usług telekomunikacyjnych. Ważnym zadaniem działu jest również naprawa i konserwacja centrali telefonicznej i całej wewnętrznej instalacji telefonicznej i internetowej, a także wykonywanie nowych podłączeń.