Dział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów prowadzi działalność archiwalną polegającą na gromadzeniu, ewidencjonowaniu, przechowywaniu, opracowywaniu, zabezpieczaniu i udostępnianiu zgromadzonej dokumentacji.

Do zadań Działu należy:

 1. wspomaganie procesów obiegu dokumentów w Politechnice Gdańskiej
 2. nadzór nad prawidłowością gromadzenia, ewidencji, przechowywania, zabezpieczania i udostępniania  tworzonej w tych procesach dokumentacji
 3. analiza i aktualizacja procedur obiegu informacji i dokumentów w ramach PG
 4. przygotowanie i usprawnienie narzędzi wspomagających obieg dokumentów
 5. dbanie o zgodność przetwarzania informacji w PG z aktualnymi przepisami prawa
 6. sprawowanie nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym
 7. przyjmowanie i zabezpieczanie dokumentacji
 8. ewidencja i opracowanie posiadanych materiałów archiwalnych
 9. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
 10. udostępnianie dokumentacji do celów administracyjnych i naukowych
 11. informacja archiwalna.