Zasady zarządzania dokumentami na PG

Instrukcja Archiwalna Politechniki Gdańskiej
Załącznik 1 – Wykaz spisów zadwczo-odbiorczych
Załącznik 2 – Spis zdawczo-odbiorcze
Załącznik 3 – Karta wypożyczenia lub udostępnienia akt

Załącznik 4 – Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej
Załącznik 5 – Spis dokum. niearchiwalnej przeznaczonej na makulature
Załącznik 6 – Spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych przekazywanych do AP

Załącznik 7 – Protokół o braku lub uszkodzeniu wypożyczonych lub udostępnionych akt

Załącznik 8 – Oświadczenie dyplomanta
Załącznik 9 – Protokół brakowania

Załącznik 10 – Opis teczki
Załącznik 11 – Spis spraw

Organizacja i zakres działania Archiwum PG
Regulamin udostępniania dokumentacji archiwalnej

Procedura niszczenia dokumentacji niearchiwalnej

Archiwizacja dokumentów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (ppt)

Książka nadawcza

Prezentacja - Zasady postępowania z dokumentami - 10 luty 2015r