Firma              Dotyczy Postępowanie                  Okres umowy

SUPONEX

Konserwacja i naprawy awaryjne systemów sygnalizacji alarmu pożarowego i dźwiękowych systemów ostrzegawczych

ZP/208/055/U/15

29.07.2015 30.06.2017

TP TELTECH

Monitoring systemów alarmu pożaru

ZZ/01/54/U/16                      

01.06.2016 31.05.2018