Lp. Ubezpieczenie Numer postępowania          Ubezpieczyciel OWU Okres umowy Wnioski         
1 Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej PG

ZP/154/055/U/216

 

Treść:

SIWZ

Klauzule 5 i 6

Polisa OC

Interrisk

OC

Szyby

Wszystkie Ryzyka

Sprzęt elektroniczny

01.07.2016 30.06.2018

Klauzula 5
Klauzula 6

2 Ubezpieczenie NNW studentów, doktorantów i pracowników PG wyjeżdżających służbowo i na praktyki ZP/399/055/U/15 UNIQA OWU 01.01.2016 31.12.2017 Zgłoszenie
3 Ubezpieczenie pojazdów jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej ZP/397/055/U/15 UNIQA

AC

Assistance

Zielona karta

Mini Assistance

NNW kierowców i pasażerów

01.01.2016 31.12.2017 -
4 Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance, ubezpieczenie NNW oraz ubezpieczenie bagażu pracowników PG, studentów PG, a także ich rodzin oraz osób towarzyszących wyjeżdżających służbowo na praktyki i staże naukowe oraz wypoczynek organizowany przez PG poza granicami Polski ZP/230/055/U/15 UNIQA OWU 21.08.2015 20.08.2017 -
5

Ubezpieczenie jednostek pływających - część A: jachty, łodzie motorowe, sprzęt pływający

Ubezpieczenie jednostek pływających - część B: jachty pełnomorskie

ZP/31/055/U/17

Cz. A WARTA

 

Cz. B WARTA

OWU

 

OWU

01.04.2017
31.03.2019

-