Inne Inne

Nowe pomoce Nowe pomoce


W zakładce Informacje znajdą Państwo porcję cennych informacji na temat zarządzania projektem oraz zarządzania ryzykiem.   ...

Konkursy na międzynarodowe projekty B+R Konkursy na międzynarodowe projekty B+R


Uprzejmie przypominamy o trwających konkursach w ramach programów międzynarodowych, w których NCBR jest stroną finansującą polskie podmioty. Aktualnie...

Otwarcie naboru wniosków wstępnych w międzynarodowym konkursie JPco-fuND Otwarcie naboru wniosków wstępnych w międzynarodowym konkursie JPco-fuND


Uprzejmie informujemy, iż w dniu 8 stycznia 2015 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego programu JPco-fuND. Konkurs skupia się na finansowaniu...

Trwa nabór wniosków w III konkursie ERA-NET ERA-MIN Trwa nabór wniosków w III konkursie ERA-NET ERA-MIN


Uprzejmie informujemy, że do dnia 19 maja 2015 roku trwa nabór wniosków w ramach III międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET...

Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET FACCE SURPLUS Otwarcie naboru wniosków w I konkursie Programu ERA-NET FACCE SURPLUS


Uprzejmie informujemy, że 7 stycznia 2015 r. otwarto nabór  wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET ...

Informacja dotycząca audytu w projektach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej Informacja dotycząca audytu w projektach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej


W związku z wprowadzonymi zmianami wytycznych dotyczących audytu w projektach Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej informujemy, że audyt przeprowadzony...

Trwa nabór wniosków projektowych w ramach ERA-NET Industrial Biotechnology 2 Trwa nabór wniosków projektowych w ramach ERA-NET Industrial Biotechnology 2


Szanowni Państwo,  uprzejmie informujemy, iż do dnia 23 lutego 2015 roku będzie trwał nabór wniosków projektowych w programie ERA-NET Industrial...

Nowy konkurs – HERA Uses of the Past – szansa na znalezienie partnera do realizacji projektu Nowy konkurs – HERA Uses of the Past – szansa na znalezienie partnera do realizacji projektu


W styczniu 2015 r. NCN wraz z siecią HERA ogłosi nowy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w dziedzinie nauk humanistycznych pt. Uses of the Past....

Aktualnie otwarte konkursy w ramach międzynarodowych programów badawczych w NCBiR Aktualnie otwarte konkursy w ramach międzynarodowych programów badawczych w NCBiR


Szanowni Państwo, uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem aktualnie otwartych konkursów w ramach międzynarodowych programów badawczych, których...

Nabór wniosków w programie "Granty na granty" Nabór wniosków w programie "Granty na granty"


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła nabór wniosków w ramach programu "Granty na granty - wsparcie...

Wizyty Przygotowawcze w ramach Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Wizyty Przygotowawcze w ramach Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że ciągle i bezterminowo (do wyczerpania puli dostępnych środków)  otwarty jest nabór wniosków w ramach Programu ...

Program Horyzont 2020: Teaming of Excellence Program Horyzont 2020: Teaming of Excellence


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza osoby zainteresowane udziałem w programie Teaming of Excellence w...

Zaktualizowana wersja Modelowej Umowy Grantowej w Programie Horyzont 2020 Zaktualizowana wersja Modelowej Umowy Grantowej w Programie Horyzont 2020


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska opublikowała zaktualizowaną wersję Modelowej Umowy Grantowej z komentarzem (Annotated Model...

Wytyczne NCBiR dotyczące audytu zewnętrznego projektów dla podmiotów przeprowadzających audyt Wytyczne NCBiR dotyczące audytu zewnętrznego projektów dla podmiotów przeprowadzających audyt


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opracowało  wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego projektów dla podmiotów...

Konkurs na indywidualne granty badawczo-rozwojowe Marii Skłodowskiej-Curie Konkurs na indywidualne granty badawczo-rozwojowe Marii Skłodowskiej-Curie


Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska otworzyła konkurs na stypendia dla indywidualnych naukowców w ramach programu Horyzont 2020....

Zaproszenie na konferencję pn.: Horyzont 2020 – nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Zaproszenie na konferencję pn.: Horyzont 2020 – nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji


Szanowni Państwo, uprzejmie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej Programowi Ramowemu Badań i Innowacji Horyzont 2020, która odbędzie się w dniu 28...