Plany zamówień publicznych na 2017 rok

PLAN A

Plan zamówień publicznych - część A

 

PLAN B

Plan zamówień publicznych - część B

 

PLAN ROBÓT BUDOWLANYCH

Plan zamówień na roboty budowlane

 

PLAN NA USŁUGI PROJEKTOWANIA ORAZ NADZÓR BUDOWLANY

Plan zamówień na usługi projektowania oraz nadzór budowlany