Akredytacja PN-EN ISO/IEC 17025

 

Laboratorium Akustyki Fonicznej Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie pomiarów hałasu przemysłowego (hałas pochodzący od zakładów oraz instalacji przemysłowych).

AB 1576-  Zakres akredytacji

Strona internetowa laboratorium: www.audioakustyka.org

 

Laboratorium Badawcze Hydroakustyki Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań przetworników ultradźwiękowych.

AB 1606-  Zakres akredytacji

Strona internetowa laboratorium: http://eti.pg.edu.pl/laboratorium-badawcze-hydroakustyki

 

Laboratorium Konstrukcji Oceanotechnicznych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań mechanicznych i metalograficznych materiałów hutniczych i złącz spawanych.

AB 1611-  Zakres akredytacji

 

Laboratorium Badań Terenowych Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie badań mechanicznych obiektów i wyrobów budowlanych.

AB 1614 – Zakres akredytacji

Strona internetowa laboratorium: http://wilis.pg.edu.pl/labbt