Politechnika Gdańska otrzymała znak „Dobra Uczelnia – Dobra Praca 2015” oraz została laureatem konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”!

Certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” ma na celu wyróżnienie i promowanie uczelni tworzących perspektywy zawodowe oraz dopasowujących kształcenie do potrzeb rynku pracy.

Szkoły wyższe chcące uzyskać certyfikat poddawane są analizie pod kątem m.in. funkcjonowania jednostek uczelnianych na rzecz studentów i absolwentów, dostosowania programu nauczania do potrzeb rynku pracy, krajowych i zagranicznych programów stażowych, a także współpracy uczelni z pracodawcami z regionu.

Laureatami konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” są najprężniej działające uczelnie, które przystąpiły do programu „Dobra Uczelnia – Dobra Praca”. Najważniejszym kryterium jest sposób, w jaki szkoły wyższe zwiększają atrakcyjność swoich studentów i absolwentów na rynku pracy. Konkurs ocenia także stopień wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także zapoznania się z innowacyjnymi działaniami, realizowanymi w sektorze edukacji wyższej.

Źródło: http://www.aci.pl/laureaci_dudp.php