Dzień Jakości na PG

Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Politechnice Gdańskiej organizuje, począwszy od lipca 2013 r., cyklicznie, co roku ogólnouczelniane seminarium „Dzień Jakości PG”.

Inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia była Pani prof. Alicja Konczakowska – pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia w kadencji 2012-2016 we współpracy z Działem Zarządzania Jakością.

Celem spotkań jest analiza problemów związanych z zapewnieniem i doskonaleniem jakości we wszystkich płaszczyznach działania Uczelni oraz zaproponowanie rozwiązań ułatwiających realizację założeń określonych w Strategii i Misji Politechniki Gdańskiej.

Seminaria stanowią forum do dyskusji o bieżących i planowanych na przyszłość zadaniach związanych z kształtowaniem wysokiej kultury jakości kształcenia.

W spotkaniach uczestniczy: Kierownictwo Uczelni, członkowie Senackiej Komisji ds. Kształcenia oraz Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia, Dziekani Wydziałów, Prodziekani do spraw kształcenia, Dyrektorzy Centrów Politechniki Gdańskiej, przedstawiciele Parlamentu Studentów RP i Samorządu Studenckiego Politechniki Gdańskiej i zaproszeni goście.

Wygłaszane referaty są publikowane w Zeszytach Politechniki Gdańskiej w serii Jakość Kształcenia.