ECTS

Katalog przedmiotów Politechniki Gdańskiej jest podstawowym dokumentem ECTS. Został opracowany w języku polskim oraz angielskim i opublikowany na internetowej stronie Politechniki Gdańskiej. W katalogu znajdują się podstawowe informacje dotyczące Politechniki Gdańskiej oraz informacje o programach wszystkich kierunków studiów prowadzonych na uczelni w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym I i II stopnia, a także liczne wskazówki dla studentów PG.

Więcej informacji o ECTS: http://ects.pg.edu.pl/