I Dzień Jakości

Pierwsze uczelniane seminarium projakościowe „Dzień Jakości PG”, odbyło się w dniu 1 lipca 2013 r. (program I seminarium Dzień Jakości PG)

Referaty wygłoszone podczas seminarium opublikowane zostały w Zeszycie Problemowym nr 1/2014.

 

Zeszyt problemowy nr 1/2014, seria Jakość Kształcenia