II Dzień Jakości

Drugie uczelniane seminarium projakościowe „Dzień Jakości PG” odbyło się  24.06.2014 r. i zostało zorganizowane pod hasłem „Wskaźniki jakości w obszarach strategicznych PG”. (program II Seminarium Dzień Jakości PG):

Tematy prezentowane były w trzech blokach tematycznych:

  1. Jakość kształcenia w ocenie kandydatów na studia, studentów, doktorantów i pracodawców;
  2. Realizacja założeń strategicznych w zakresie jakości kształcenia;
  3. Narzędzia systemowe w zapewnieniu i doskonaleniu jakości.

Referaty wygłoszone podaczas seminarium opublikowane zostały w Zeszycie Problemowym nr 2/2015.

 

Zeszyt problemowy nr 2/2015, seria Jakość Kształcenia