III Dzień Jakości

Trzecie uczelniane seminarium projakościowe "Dzień Jakości PG" odbyło się dnia 11 czerwca 2015 r. (program III seminarium Dzień Jakości PG).

Tematy prezentowane były w trzech blokach tematycznych:

 1. Jakość kształcenia w Centrum Języków Obcych,
 2. Problemy ankietyzacji,
 3. Problemy akredytacji.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami przedstawionymi przez prelegentów seminarium:

 1. Mgr Ewa Jurkiewicz- Sękiewicz, Dyrektor Centrum Języków Obcych PG
 2. Mgr Jolanta Wielgus, Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia Centrum Języków Obcych  PG
 3. Dominik Makurat, członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia, członek Uczelnianej Komisji ds.  Zapewnienia Jakości Kształcenia
 4. Dr Barbara Wikieł, doc. PG, Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Kształcenia
 5. Mgr Monika Downar, Kierownik Biura Karier PG
 6. Marcin Joachim Grzegorczyk, Zastępca Przewodniczącego Samorządu Studentów PG ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia
 7. Dr inż. Agnieszka Lendzion, Specjalista Działu Zarządzania Jakością
 8. Mgr inż. Marta Jankowska, Kierownik Działu Zarządzania Jakością

Referaty wygłoszone podczas seminarium opublikowane zostały w Zeszycie Problemowym nr 3/2016.

 

Zeszyt problemowy nr 3/2016, seria Jakość Kształcenia