IV Dzień Jakości

IV Dzień Jakości PG odbył się w tym roku 23 czerwca w Sali Senatu PG (program IV seminarium Dzień Jakości PG). Hasłem przewodnim seminarium było doskonalenie jakości kształcenia na PG m.in. w zakresie weryfikacji efektów kształcenia, ankietyzacji na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych oraz wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia.

Spotkanie zawierało także element podsumowania działalności UKZJK w mijającej kadencji rektorskiej.

Prowadzącą obrady była Pani prof. dr hab. inż. Alicja Konczakowska, pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia.

Referaty wygłoszone podczas seminarium opublikowane zostały w Zeszycie Problemowym nr 4/2016.

 

Zeszyt problemowy nr 4/2016, seria Jakość Kształcenia