KONTAKT

Politechnika Gdańska
Dział Zarządzania Jakością
ul. G. Narutowicza 11/12
Gmach Główny, pok. 262
80-233 Gdańsk

tel. (58) 348 63 38/39
e-mail: jakosc@pg.gda.pl
 

PRACOWNICY

KIEROWNIK

mgr inż. Marta Jankowska  
(58) 348 63 39
marta.jankowska@pg.gda.pl
jakosc@pg.gda.pl      
                                          

PRACOWNICY                                                                                  

mgr inż. Agnieszka Armatyńska
(58) 348 63 38
agnieszka.armatynska@pg.gda.pl
jakosc@pg.gda.pl
 

dr inż. Agnieszka Lendzion
(58) 348 63 38      
agnieszka.lendzion@pg.gda.pl
jakosc@pg.gda.pl
 

mgr Agnieszka Wyrzykowska
(58) 348 63 38
agnieszka.wyrzykowska@pg.gda.pl
jakosc@pg.gda.pl