Jakość kształcenia

Jakość jest jednym z obszarów strategicznych rozwoju PG, jako dążenie do doskonałości, obejmuje wszystkie sfery działalności Uczelni, a w szczególności: kształcenie, badania naukowe i zarządzanie. W każdej z tych sfer, działania jakościowe mają inne cele i zadania, które zostały określone w Strategii Rozwoju PG. Najbardziej rozbudowany i uwarunkowany prawnie jest obszar jakości kształcenia.