Pomorska Nagroda Jakości dla PG

W XVIII edycji konkursu o Pomorską Nagrodę Jakości Politechnika Gdańska otrzymała Srebrny Laur za rok 2014 w kategorii organizacje publiczne.

Pomorska Nagroda Jakości przyznawana jest przez Pomorską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych  Naczelnej Organizacji Technicznej (FSNT NOT) we współpracy z Polskim Rejestrem Statków.

Nagrodę otrzymują pomorskie instytucje działające w duchu doskonalenia jakości i zrównoważonego rozwoju oraz wykorzystujące model doskonałości oparty na koncepcji kompleksowego zarządzania jakością (TQM – Total Quality Management).

Organizacje oceniane są pod kątem dziewięciu zasadniczych kryteriów, składających się na model doskonałości Pomorskiej Nagrody Jakości (Przywództwo, Pracownicy - potencjał, Strategia i planowanie, Partnerstwo i Zasoby, Procesy, Pracownicy – kluczowe wyniki, Klienci i Obywatele, Odpowiedzialność społeczna, Wyniki i Działania).

W skład Kapituły konkursu wchodzą wybitni specjaliści z dziedziny jakości, przedsiębiorczości oraz innowacyjności, a także przedstawiciele Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku.

Otrzymana nagroda stanowi potwierdzenie zaangażowania wszystkich pracowników w rozwój i ciągłe doskonalenie procesów funkcjonujących na Uczelni.