Politechnika Gdańska na 4. miejscu w zestawieniu wynagrodzeń absolwentów za 2015 r. i 2. w kategorii wynagrodzeń absolwentów uczelni technicznych!

W oparciu o wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2015 firma Sedlak & Sedlak przygotowała zestawienie miesięcznych wynagrodzeń absolwentów studiów pierwszego stopnia wybranych uczelni wyższych w pierwszym roku pracy w 2015 r. Politechnika Gdańska w tym podsumowaniu zajęła 4. miejsce z medianą 3080 zł.

Tabela 1. Zestawienie miesięcznych wynagrodzeń całkowitych absolwentów studiów pierwszego stopnia wybranych uczelni wyższych w pierwszym roku pracy w 2015 roku (w PLN brutto)

Opublikowano także zestawienie miesięcznych wynagrodzeń absolwentów państwowych uczelni technicznych w 2015 roku, w którym PG zajęła 2. miejsce z medianą 6095 zł. Fakt ten potwierdza niesłabnącą pozycję Politechniki Gdańskiej wśród innych uczelni technicznych.

Tabela 2. Zestawienie miesięcznych wynagrodzeń całkowitych absolwentów państwowych uczelni technicznych w Polsce w 2015 roku        (w PLN brutto)

Źródło: http://wynagrodzenia.pl/