Politechnika Gdańska w rankingu U-Multirank

Wydział Chemiczny oraz Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w najnowszej edycji rankingu U-Multirank!

Już po raz trzeci ogłoszono wyniki największego międzynarodowego rankingu U-Multirank, który z inicjatywy Komisji Europejskiej i przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego został przeprowadzony po raz pierwszy  w 2013 r.

W tegorocznej edycji udział wzięło 1300 uczelni wyższych z 90 krajów. Ważnym elementem rankingu były ankiety on-line wypełniane przez studentów, w których mogli oni przyznawać oceny m.in. w zakresie jakości kształcenia. Ponad 105 tysięcy studentów wyraziło opinię o swoich uczelniach w elektronicznej ankiecie.

Ocena dotyczyła pięciu kategorii: jakości kształcenia, badań naukowych, transferu wiedzy i technologii, umiędzynarodowienia oraz zaangażowania we współpracę regionalną.

Edycja 2016 odnosiła się do danych za rok akademicki 2014/2015, a Politechnika Gdańska zgłosiła do oceny następujące kierunki:

  • Chemia – studia I stopnia
  • Chemia budowlana – studia I stopnia
  • Matematyka – studia I i II stopnia

Na poziomie instytucjonalnym PG zanotowała wzrost z 15 na 11 miejsce wśród polskich szkół wyższych.  Uczelnia została wysoko oceniona m.in. w stopniu zatrudnialności absolwentów w regionie pomorskim, w zakresie jakości kształcenia oraz transferu wiedzy.

WCh znalazł się wśród ośmiu, a WFTiMS wśród siedmiu polskich uczelni w obszarze odpowiednio chemii i matematyki, które zgłosiły swój udział w rankingu. Na kierunku Chemia i Chemia budowlana najwyżej oceniono dochód z badań naukowych oraz liczbę wydanych publikacji we współpracy z przemysłem. Natomiast kierunek Matematyka najwięcej punktów otrzymał za publikacje wydane we współpracy z regionalnymi partnerami.

Więcej informacji: http://www.umultirank.org