Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (USZiDJK)

Więcej informacji: http://pg.edu.pl/jakosc-ksztalcenia/