Dokumenty do pobrania dla osób wyjeżdżających w ramach Erasmusa+ do krajów spoza UE.

WYJAZDY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH I PRACOWNIKÓW

Dydaktyka (STA)

Szkolenie (STT)

Indywidualny Program Nauczania Indywidualny Program Szkolenia

 

Documents for incoming staff within the framework of Erasmus + Partner Countries (outside UE)

INCOMING STAFF
Teaching (STA) Training (STT)
Teaching Mobility Agreement Training Mobility Agreement