Koordynator Uczelniany - mgr Maria DOERFFER mdoerffer@pg.gda.pl, international@pg.gda.pl

Studenci wyjeżdżający na studia - mgr Beata KASZKUR bewaj@pg.gda.pl

Studenci wyjeżdżający na praktyki - mgr Katarzyna DOERFFER kasiajez@pg.gda.pl

 

Koordynatorzy wydziałowi:

Wydział Koordynator Email Telefon Pokój
Arch

dr inż. arch. Justyna Borucka

dr inż arch. Bartosz MACIKOWSKI

j.borucka@pg.gda.pl

bmacik@pg.gda.pl, erasmus.wa@pg.gda.pl

583471944

583472182

Gmach Główny, p 309

Gmach Główny, p. 318

Chem dr inż. Jacek GĘBICKI jacek.gebicki@pg.gda.pl 583472752 Bud. D Inżynierii Chemicznej (bud. 13), p. 37
EiA dr inż. Jarosław ŁUSZCZ jaroslaw.luszcz@pg.gda.pl 583472386 Gmach EiA B, (bud.63), p. 216
ETI dr inż. Anna BOBKOWSKA annab@eti.pg.gda.pl 583471037 Gmach ETI A (bud. 41), p. EA 647
FTiMS prof. Jarosław RYBICKI ryba@pg.gda.pl 583472834 Gmach Główny, p. 107
ILiŚ dr inż. Joanna ŻUKOWSKA t-studia@wilis.pg.gda.pl, joanna@pg.gda.pl 583486133 Gmach Główny, p. 61
Mech dr inż. Krzysztof KRZYSZTOFOWICZ kkrzyszt@pg.gda.pl 583471701 Budynek WMech (bud. 40), p. 216
OiO dr inż. Roman LIBERACKI romanl@pg.gda.pl 583471850 Budynek WOiO (bud. 30), p. 601 E
ZiE dr Magdalena POPOWSKA mpop@pg.gda.pl, erasmus@zie.pg.gda.pl 583472494 Budynek WZiE (bud. 50), p. 404