Dział Międzynarodowej Współpracy Akademickiej

Politechnika Gdańska

ul. G. Narutowicza 11/12

80-233 Gdańsk

Gmach B, pok. 101

international@pg.edu.pl

Kierownik Działu 

mgr KAROLINA WYSOCKA

tel.: +48 58 347 20 42 ; +48 666 307 520

karolina.wysocka@pg.edu.pl

 • zarządzanie DMWA
 • koordynacja działań promocyjnych i informacyjnych DMWA
 • obsługa gości zagranicznych
NIEOBECNOŚĆ: 23 - 29 CZERWCA

mgr MARIA DOERFFER, Koordynator Uczelniany Programu Erasmus

tel.: +48 58 347 12 89

mdoerffer@pg.edu.pl

 • koordynacja programu Erasmus+
 • przyjazdy zagranicznych studentów wymiany na studia i praktyki (w tym w ramach Programu ERASMUS)
NIEOBECNOŚĆ: 16 - 26 CZERWCA

mgr KATARZYNA DOERFFER (poprzednio Jezierska)

tel.: +48 58 347 17 80

katarzyna.doerffer@pg.edu.pl

 • wyjazdy studentów  na praktyki w ramach Programu ERASMUS+
 • koordynacja programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy - Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni (EEA/Norway Grants)
 • wymiana z uczelniami w USA
 • prowadzenie strony internetowej działu
Godziny przyjmowania: PON - WT: 11-15, ŚR-CZW: 8-11
NIEOBECNOŚĆ: 3 - 7 LIPCA
 

ALEKSANDRA IGNACIONEK

tel:

aleignac@pg.edu.pl, aleksandra.ignacionek@pg.edu.pl

 • promocja międzynarodowa
NIEOBECNOŚĆ: -

mgr BEATA KASZKUR (poprzednio Wajdzik)

tel.: +48 58 347 27 65

bewaj@pg.edu.pl

 • wyjazdy studentów w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych (w tym na studia w ramach Programu ERASMUS+)
Godziny przyjmowania: PON - WT: 11:00 - 15:00, ŚR - CZW: 8:00 - 11:00
NIEOBECNOŚĆ: -
 

mgr EWA POŁOŃSKA

tel.: +48 58 347 16 44

ewaperel@pg.edu.pl

 • pracownicy wyjeżdżający w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych
 • wyjazdy delegacyjne pracowników administracji wewnętrznej
 • sprawy administracyjne działu
NIEOBECNOŚĆ:17 - 28 LIPCA, 7 - 25 SIERPNIA

mgr inż. TERESA STRZELECKA - BARCZYŃSKA

tel.: +48 58 347 22 90

fax: +48 58 347 11 70

tebar@pg.edu.pl

 • umowy interinstytucjonalne Programu ERASMUS+
 • wyjazdy pracowników uczelni w ramach Programu ERASMUS+
 • konsultacje w zakresie programów międzynarodowych oraz stypendiów
NIEOBECNOŚĆ: 7 - 18 SIERPNIA

mgr inż MAŁGORZATA ŚWIRYDO

tel.: +48 58 347 2737

malswiry@pg.edu.pl

 • sprawy finansowo - administracyjne działu
NIEOBECNOŚĆ: -

 

Biuro Obsługi Studentów i Gości Zagranicznych  -  Бюро по обслуживанию инностранных студентов и гостей 

Приём иностранных граждан на обучение в Гданьский Политехнический университет 

Politechnika Gdańska

ul. G. Narutowicza 11/12

Gmach Główny, pok. 265

80-233 Gdańsk

studygut@pg.gda.pl

visitgut@pg.gda.pl

mgr MONIKA CZEREPAK

tel: +48 58 347 28 28 ; +48 797 306 035

fax: +48 58 347 11 70

monczere@pg.edu.pl

 • rekrutacja cudzoziemców na studia w języku angielskim z krajów: Indie, Iran, Chiny, Egipt 
 • obsługa studentów i gości zagranicznych anglojęzycznych 
NIEOBECNOŚĆ: 23 - 28 CZERWCA, 21 SIERPNIA - 6 WRZEŚNIA

mgr MARINA PONOMARENKO (информация на русском языке)

tel: +48 58 347 28 28 ; +48 797 306 036

marponom@pg.edu.pl

 • rekrutacja cudzoziemców na studia w języku polskim z krajów: Ukraina, Rosja, Białoruś, Mołdawia, Gruzja
 • obsługa studentów i gości zagranicznych
 • stypendyści: Rządu Polskiego (BUWiWM), Programu im.K.Kalinowskiego, Programu im.S.Banacha i Programu Polski Erasmus dla Ukrainy
NIEOBECNOŚĆ: pracownik PG do 30.06.2017, 26.- 29 CZERWCA 2017

mgr PAULINA SZUMERA

tel.: +48 58 347 23 84

pauszume@pg.edu.pl

 • obsługa studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus+
 • zamówienia publiczne, w tym związane z realizacją programu Erasmus+
 • baza umów międzynarodowych, w tym umów w ramach programu Erasmus+
NIEOBECNOŚĆ: 13 LIPCA - 4 SIERPNIA, 1 - 8 WRZEŚNIA