Wybrane europejskie organizacje w szkolnictwie wyższym

  1. Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Zapewnienia Jakości w Szkolnictwie Wyższym
    European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)

  2. Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów
    European University Association (EUA)

  3. Europejskie Stowarzyszenie Instytucji Szkolnictwa Wyższego
    European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE)

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 20.01.2017 r.