Konferencje CDIO:

Konferencja w Turku w dniach 12-16 czerwca 2016 r.: "Enhancing Innovation Competencies through Advances in Engineering Education"
Sprawozdanie z konferencji

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016 r.