Lista książek przydatnych w reformowaniu edukacji inżynierskiej zgodnie ze standardami CDIO

1) Ramsden P.: Learning to Teach In Higher Education, RoutledgeFalmer, 2003, ISBN-13: 978-0415303453, ISBN-10: 0415303451

2) Biggs J.: Teaching for Quality Learning at University, McGraw-Hill 2007, ISBN-10 0 335 22126 2, ISBN-13: 978 0 335 22126 4

3) Laurillard D.: Rethinking University Teaching, RoutledgeFalmer 2002, ISBN-13: 978-0415256797, ISBN-10: 0415256798

4) Entwistle’s N.: Teaching for Understanding at University, Deep Approaches and Distinctive Ways of Thinking, Palgrave Macmillan, 2009, ISBN: 9780230593855

5) Gibbs G.: Learning by Doing, McGraw-Hill, 2013, ISBN 978-1-873576-86-1, ISBN:  978-1-873576-87-0

6) Fry H.: A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education – Enhancing Academic Practice, Routledge, 2009, ISBN: 0 7494 3877 0

7) Houghton W.: Learning and Teaching Theory for Engineering  Academics, LTSN Engineering, 2004, ISBN: 1904804063

8) Sheppard S.: Educating Engineers: Designing for the Future of the Field, Jossey-Bass, 2008, ISBN: 0787977438

9) Crawley E.F. et al: Rethinking Engineering Education; The CDIO Approach, Springer, US, 2007, ISBN: 978-0-387-38290-6

10) Paul R.: The Thinker’s Guide to Engineering Reasoning, Foundation for Critical Thinking Press; 2013, ISBN-10: 0985754419, ISBN-13: 978-0985754419

11) Bransford J.D.: How People Learn, National Academy Press, 2004, ISBN: 0-309-07036-8

12) Barkley’s E.: Student Engagement Techniques : A Handbook for College Faculty, Jossey-Bass, A Wiley Brand, 2009, ISBN: 978-0470281918

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością

Ostatnia aktualizacja: 08.03.2017 r.