Polska komisja Akredytacyjna (PKA)

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA (PKA) jest niezależnym gremium eksperckim działającym na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie szkolnictwa wyższego.

PKA została utworzona pod nazwą Państwowa Komisja Akredytacyjna z dniem 1 stycznia 2002 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Obecnie podstawę prawną jej działania stanowią przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Komisja swoją działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na podstawie tej ustawy. Jest jedynym w Polsce organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonych ustawowo zadaniach i trybie pracy.
Podstawowym celem działań Komisji jest wspieranie polskich uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia oraz w osiąganiu standardów edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni akademickiej. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich. Do końca 2016 r. PKA oceniała jakość kształcenia na kierunkach, poziomach i profilach studiów wyższych (ocena programowa) oraz działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni wyższych oraz jakość kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych (ocena instytucjonalna).

Aktualnie PKA ocenia jakość kształcenia na studiach wyższych (ocena programowa)

Ocena PG przez PKA

Lp. Wydział Rodzaj oceny Kierunek Poziom studiów Numer uchwały Data uchwały Ocena Termin kolejnej oceny
48 WM programowa zarządzanie i inżynieria produkcji I st. 663/2016 08.12.2016 pozytywna 2022/2023
47 WM, WCh, WFTiMS programowa inżynieria materiałowa I i II st. 662/2016 08.12.2016 pozytywna 2022/2023
46 WOiO, WM, WEiA programowa energetyka I i II st. 661/2016 08.12.2016 pozytywna 2022/2023
45 WM programowa mechatronika I i II st. 424/2016 01.09.2016 pozytywna 2021/2022
44 WZiE programowa zarządzanie I i II st. 252/2016 02.06.2016 wyróżniająca 2023/2024
43 WM programowa inżynieria mechaniczno-medyczna I i II st. 70/2016 03.03.2016 pozytywna 2021/2022
42 WOiO programowa oceanotechnika I i II st. 843/2015 22.10.2015 pozytywna 2021/2022
41 WILiŚ instytucjonalna  -   -  503/2015 25.06.2015 pozytywna 2020/2021
40 WZiE programowa informatyka i ekonometria I st. 459/2014 03.07.2014 pozytywna 2019/2020
39 WCh instytucjonalna  -   -  192/2014 17.04.2014 pozytywna 2019/2020
38 WEiA instytucjonalna  -   -  519/2012 06.12.2012 pozytywna 2018/2019
37 WETI instytucjonalna  -   -  432/2012 11.10.2012 pozytywna 2018/2019
36 WFTiMS instytucjonalna  -   -  420/2012 11.10.2012 pozytywna 2018/2019
35 WCh programowa chemia I i II st. 1018/2011 08.12.2011 wyróżniająca 2019/2020
34 WCh programowa biotechnologia I st. oraz jedn. mgr 973/2011 24.11.2011 pozytywna 2017/2018
33 WM programowa mechanika i budowa maszyn I i II st. oraz jedn. mgr 877/2011 29.09.2011 pozytywna 2017/2018
32 AW programowa architektura i urbanistyka I i II st. oraz jedn. mgr 876/2011 29.09.2011 pozytywna 2017/2018
31 WFTiMS programowa fizyka techniczna I i II st. oraz jedn. mgr 709/2011 01.09.2011 pozytywna 2016/2017
30 WCh programowa chemia I i II st. oraz jedn. mgr 708/2011 01.09.2011 pozytywna 2016/2017
29 WZiE programowa zarządzanie  I (lic i inż.) i II st. oraz jedn. mgr 519/2010 10.06.2010 pozytywna 2015/2016 (lic., II st., jedn. mgr) 2012/2013 (inż)
28 WFTiMS programowa matematyka  I st. oraz jedn. mgr 217/2010 11.03.2010 pozytywna 2011/2012
27 WEiA, WM, WOiO programowa energetyka I i II st. 186/2010 11.03.2010 pozytywna 2015/2016
26 WCh, WFTiMS,WM programowa inżynieria materiałowa I i II st. oraz jedn. mgr 185/2010 11.03.2010 pozytywna 2015/2016
25 WETI programowa informatyka I i II st. oraz jedn. mgr 763/2009 03.09.2009 pozytywna 2014/2015
24 WCh programowa ochrona środowiska I st. 449/2009 04.06.2009 pozytywna 2014/2015
23 WILiŚ programowa inżynieria środowiska I i II st. oraz jedn. mgr 369/2009 21.05.2009 pozytywna 2014/2015
22 WOiO programowa oceanotechnika I i II st. oraz jedn. mgr 191/2009 19.03.2009 pozytywna 2014/2015
21 WILiŚ programowa budownictwo I i II st. oraz jedn. mgr 25/2009 05.02.2009 pozytywna 2014/2015
20 WCh programowa technologia chemiczna I st. oraz jedn. mgr 463/2008 03.07.2008 pozytywna 2013/2014
19 WEiA programowa elektrotechnika  I i II st. oraz jedn. mgr 932/2007 13.12.2007 wyróżniająca 2013/2014
18 Zamiejsc. Ośr. Dydakt. w Grudziądzu WEiA programowa elektrotechnika  I st. 658/2007 06.09.2007 pozytywna 2012/2013
17 WETI programowa elektronika i telekomunikacja  I st. oraz jedn. mgr 357/2007 31.05.2007 pozytywna 2012/2013
16 WETI programowa automatyka i robotyka  jedn. mgr 635/2006 21.09.2006 pozytywna 2011/2012
15 WEiA programowa automatyka i robotyka  jedn. mgr 607/2006 07.09.2006 pozytywna 2011/2012
14 WFTiMS programowa fizyka techniczna  jedn. mgr 173/2006 02.03.2006 pozytywna 2010/2011
13 WCh programowa biotechnologia  jedn. mgr 183/2006 02.03.2006 pozytywna 2010/2011
12 WM programowa mechanika i budowa maszyn  I i II st. oraz jedn. mgr 62/2006 19.01.2006 pozytywna 2010/2011
11 WA programowa architektura i urbanistyka  I st. oraz jedn. mgr 60/2006 19.01.2006 pozytywna 2010/2011
10 WCh programowa inżynieria materiałowa  mgr i zawodowy 1223/2004 29.12.2004 pozytywna 2009/2010
9 WFTiMS programowa matematyka  mgr 770/2004 09.09.2004 pozytywna 2009/2010
8 WETI programowa informatyka  mgr i zawodowy 699/2004 08.07.2004 pozytywna 2008/2009
7 W. Zarządzania programowa zarządzanie i marketing  mgr i zawodowy 52/2004 29.01.2004 pozytywna 2008/2009
6 WCh programowa ochrona środowiska  mgr 15/2004 15.01.2004 warunkowa 2004/2005
5 WCh programowa ochrona środowiska  zawodowy 15/2004 15.01.2004 pozytywna 2008/2009
4 WOiO programowa oceanotechnika  mgr i zawodowy 503/2003 11.09.2003 pozytywna 2008/2009
3 WCh programowa technologia chemiczna  mgr i zawodowy 441/2003 10.07.2003 pozytywna 2007/2008
2 W. Inżynierii Lądowej  programowa budownictwo  mgr i zawodowy 443/2003 10.07.2003 pozytywna 2007/2008
1 W. Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska  programowa budownictwo  mgr 443/2003 10.07.2003 warunkowa 2003/2004

 

Więcej informacji: http://www.pka.edu.pl/

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 15.02.2017 r.