Polska komisja Akredytacyjna (PKA)

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA (PKA) jest niezależnym gremium eksperckim działającym na rzecz doskonalenia jakości kształcenia we wszystkich uczelniach publicznych i niepublicznych działających w polskim systemie szkolnictwa wyższego.

PKA została utworzona pod nazwą Państwowa Komisja Akredytacyjna z dniem 1 stycznia 2002 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Obecnie podstawę prawną jej działania stanowią przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Komisja swoją działalnością obejmuje wszystkie uczelnie działające na podstawie tej ustawy. Jest jedynym w Polsce organem działającym na rzecz jakości kształcenia o określonych ustawowo zadaniach i trybie pracy.
Podstawowym celem działań Komisji jest wspieranie polskich uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia oraz w osiąganiu standardów edukacyjnych na miarę najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni akademickiej. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich. Do końca 2016 r. PKA oceniała jakość kształcenia na kierunkach, poziomach i profilach studiów wyższych (ocena programowa) oraz działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni wyższych oraz jakość kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych (ocena instytucjonalna).

Aktualnie PKA ocenia jakość kształcenia na studiach wyższych (ocena programowa)

Więcej informacji: http://www.pka.edu.pl/

Ocena PG przez PKA

Lp. Wydział Rodzaj oceny Kierunek Poziom studiów Numer uchwały Data uchwały Ocena Termin kolejnej oceny
48 WM programowa zarządzanie i inżynieria produkcji I st. 663/2016 08.12.2016 pozytywna 2022/2023
47 WM, WCh, WFTiMS programowa inżynieria materiałowa I i II st. 662/2016 08.12.2016 pozytywna 2022/2023
46 WOiO, WM, WEiA programowa energetyka I i II st. 661/2016 08.12.2016 pozytywna 2022/2023
45 WM programowa mechatronika I i II st. 424/2016 01.09.2016 pozytywna 2021/2022
44 WZiE programowa zarządzanie I i II st. 252/2016 02.06.2016 wyróżniająca 2023/2024
43 WM programowa inżynieria mechaniczno-medyczna I i II st. 70/2016 03.03.2016 pozytywna 2021/2022
42 WOiO programowa oceanotechnika I i II st. 843/2015 22.10.2015 pozytywna 2021/2022
41 WILiŚ instytucjonalna  -   -  503/2015 25.06.2015 pozytywna 2020/2021
40 WZiE programowa informatyka i ekonometria I st. 459/2014 03.07.2014 pozytywna 2019/2020
39 WCh instytucjonalna  -   -  192/2014 17.04.2014 pozytywna 2019/2020
38 WEiA instytucjonalna  -   -  519/2012 06.12.2012 pozytywna 2018/2019
37 WETI instytucjonalna  -   -  432/2012 11.10.2012 pozytywna 2018/2019
36 WFTiMS instytucjonalna  -   -  420/2012 11.10.2012 pozytywna 2018/2019
35 WCh programowa chemia I i II st. 1018/2011 08.12.2011 wyróżniająca 2019/2020
34 WCh programowa biotechnologia I st. oraz jedn. mgr 973/2011 24.11.2011 pozytywna 2017/2018
33 WM programowa mechanika i budowa maszyn I i II st. oraz jedn. mgr 877/2011 29.09.2011 pozytywna 2017/2018
32 AW programowa architektura i urbanistyka I i II st. oraz jedn. mgr 876/2011 29.09.2011 pozytywna 2017/2018
31 WFTiMS programowa fizyka techniczna I i II st. oraz jedn. mgr 709/2011 01.09.2011 pozytywna 2016/2017
30 WCh programowa chemia I i II st. oraz jedn. mgr 708/2011 01.09.2011 pozytywna 2016/2017
29 WZiE programowa zarządzanie  I (lic i inż.) i II st. oraz jedn. mgr 519/2010 10.06.2010 pozytywna 2015/2016 (lic., II st., jedn. mgr) 2012/2013 (inż)
28 WFTiMS programowa matematyka  I st. oraz jedn. mgr 217/2010 11.03.2010 pozytywna 2011/2012
27 WEiA, WM, WOiO programowa energetyka I i II st. 186/2010 11.03.2010 pozytywna 2015/2016
26 WCh, WFTiMS,WM programowa inżynieria materiałowa I i II st. oraz jedn. mgr 185/2010 11.03.2010 pozytywna 2015/2016
25 WETI programowa informatyka I i II st. oraz jedn. mgr 763/2009 03.09.2009 pozytywna 2014/2015
24 WCh programowa ochrona środowiska I st. 449/2009 04.06.2009 pozytywna 2014/2015
23 WILiŚ programowa inżynieria środowiska I i II st. oraz jedn. mgr 369/2009 21.05.2009 pozytywna 2014/2015
22 WOiO programowa oceanotechnika I i II st. oraz jedn. mgr 191/2009 19.03.2009 pozytywna 2014/2015
21 WILiŚ programowa budownictwo I i II st. oraz jedn. mgr 25/2009 05.02.2009 pozytywna 2014/2015
20 WCh programowa technologia chemiczna I st. oraz jedn. mgr 463/2008 03.07.2008 pozytywna 2013/2014
19 WEiA programowa elektrotechnika  I i II st. oraz jedn. mgr 932/2007 13.12.2007 wyróżniająca 2013/2014
18 Zamiejsc. Ośr. Dydakt. w Grudziądzu WEiA programowa elektrotechnika  I st. 658/2007 06.09.2007 pozytywna 2012/2013
17 WETI programowa elektronika i telekomunikacja  I st. oraz jedn. mgr 357/2007 31.05.2007 pozytywna 2012/2013
16 WETI programowa automatyka i robotyka  jedn. mgr 635/2006 21.09.2006 pozytywna 2011/2012
15 WEiA programowa automatyka i robotyka  jedn. mgr 607/2006 07.09.2006 pozytywna 2011/2012
14 WFTiMS programowa fizyka techniczna  jedn. mgr 173/2006 02.03.2006 pozytywna 2010/2011
13 WCh programowa biotechnologia  jedn. mgr 183/2006 02.03.2006 pozytywna 2010/2011
12 WM programowa mechanika i budowa maszyn  I i II st. oraz jedn. mgr 62/2006 19.01.2006 pozytywna 2010/2011
11 WA programowa architektura i urbanistyka  I st. oraz jedn. mgr 60/2006 19.01.2006 pozytywna 2010/2011
10 WCh programowa inżynieria materiałowa  mgr i zawodowy 1223/2004 29.12.2004 pozytywna 2009/2010
9 WFTiMS programowa matematyka  mgr 770/2004 09.09.2004 pozytywna 2009/2010
8 WETI programowa informatyka  mgr i zawodowy 699/2004 08.07.2004 pozytywna 2008/2009
7 W. Zarządzania programowa zarządzanie i marketing  mgr i zawodowy 52/2004 29.01.2004 pozytywna 2008/2009
6 WCh programowa ochrona środowiska  mgr 15/2004 15.01.2004 warunkowa 2004/2005
5 WCh programowa ochrona środowiska  zawodowy 15/2004 15.01.2004 pozytywna 2008/2009
4 WOiO programowa oceanotechnika  mgr i zawodowy 503/2003 11.09.2003 pozytywna 2008/2009
3 WCh programowa technologia chemiczna  mgr i zawodowy 441/2003 10.07.2003 pozytywna 2007/2008
2 W. Inżynierii Lądowej  programowa budownictwo  mgr i zawodowy 443/2003 10.07.2003 pozytywna 2007/2008
1 W. Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska  programowa budownictwo  mgr 443/2003 10.07.2003 warunkowa 2003/2004

 

 

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 23.03.2017 r.