Struktura Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Zgodnie z § 2 załącznika nr 1 do Uchwały Senatu PG nr 15/2012/XXIII [1]:

1. Strukturę Uczelnianego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia tworzą:

 • prorektor właściwy ds. jakości kształcenia,
 • pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia,
 • Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • Wydziałowe Komisje ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia,
 • Komisje ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w centrach dydaktycznych,
 • Dział Zarządzania Jakością.

2. Rolę pomocniczo-uzupełniającą sprawują:

 • Senacka Komisja ds. Kształcenia,
 • Senacka Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej,
 • Dział Kształcenia i Realizacji Dydaktyki,
 • zastępca kanclerza ds. zasobów informacyjnych,
 • Zespół ds. Krajowych Ram Kwalifikacji,
 • Zespół ds. Katalogu ECTS,
 • Dział Karier i Spraw Studenckich PG,
 • Konwent PG,
 • inne zespoły/komisje wskazane przez prorektora właściwego ds. jakości kształcenia.

Strona Internetowa Jakość kształcenia na Politechnice Gdańskiej prowadzona jest przez Dział Zarządzania Jakością.

Ostatnia aktualizacja: 15.02.2017 r.